กล่องบรรจุภัณฑ์น้ำหอม

กล่องน้ำหอมเปล่ากล่องน้ำหอมกระดาษแข็ง, perfume bottle box, กล่องกระดาษแข็งน้ำหอมกล่องขวดน้ำหอม.