กล่องเทียนกระดาษแข็ง

กล่องกระดาษคราฟท์, กล่องเทียนกลม, กล่องบรรจุภัณฑ์เทียน.