กล่องของขวัญกระดาษคราฟท์

กล่องของขวัญกระดาษแข็งแฟนซี, ลวดลายกล่องกระดาษแข็งกล่องของขวัญรูปบ้านกระดาษแข็ง, cardboard house shaped gift box.