กล่องของขวัญเครื่องประดับกระดาษ

กล่องใส่เครื่องประดับ, กล่องของขวัญลิ้นชักเลื่อน, กล่องใส่เครื่องประดับรูปหัวใจ.